Warungbanten. desa. id
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

ALLAAHUAKBAR, ALLAAHUAKBAR,ALLAAHUAKBAR, LAAILAAHA ILLALLAAH HUALLAAHUAKBAR, ALLAAHUAKBAR WALILAHILHAMDU

HADIRIN ROHIMAKUMULLAAH

DINA DINTEN IEU, SAKUMNA KAOM MUSLIMIN NUJU NGARAYAKEUN IDUL FITRI 1438 H.  MANGRUPIKEUN DINTEN NU PINUH KU KABAGJAAN, SARENG KAGUMBIRAAN, SABA’DA KAOM MUSLIMIN RENGSE NGALAKSANAKEUN IBADAH SHAUM ROMADHON SABULAN CAMPLENG, KALAYAN DIPUNGKAS KU NGABERESIHAN DIRI TINA SAGALA DOSA NU KARANDAPAN SALAMI NGALAKSANAKEUN IBADAH SHAUM ROMADHON DUGIKA DIGAMBARKEUN DINA DINTEN IEU SAJUMLAH KAUM MUSLIMIN BERSIH TEU GADUH DOSA, SAPERTOS BUDAK NU NEMBE DILAHIRKEUN KU INDUNGNA

HADIRIN  ROHIMAKUMULLAAH

HAYU URANG AMALKEUN HIKMAH – HIKMAH SHAUM, DINA KAHIRUPAN SADIDINTEN, SARTA HAYU URANG TINGKATKEUN KAPEKAAN SARENG KAPEDULIAN SOSIAL, PARTISIPASI TI SAKUMNA MASYARAKAT DINA WIDANG PANGWANGUNAN KANGGO NGARONJATKEUN DARAJAT KAHIRUPAN MASYARAKAT DESA WARUNGBANTEN KALINTANG PISAN DIPIHAREP, MARGI TANPA PARTISIPASI MASYARAKAT, PANGWANGUNAN PAMOHALAN TIASA DILAKSANAKEUN.

SIM KURING NGAHATURKEUN NUHUN KA SAKUMNA MASYARAKAT DESA WARUNGBANTEN SINARENG KA APARAT PAMARENTAHAN ANU PARANTOS NGAJAGI SARENG MIARA SITUASI KAAYAAN DAERAH TETEP AMAN, TENTREM DUGI KA SAKUMNA UMAT ISLAM TIASA NGALAKSANAKEUN IBADAH SHAUM DINA KAAYAAN TENANG TUR KHUSU, MUDAH – MUDAHAN KAAYAAN SAPERTOS KIEU TIASA TERAS DIPERTAHANKEUN.

AKHIRNA SIM KURING ATAS NAMI PRIBADI, OGE KELUARGA KALAYAN ATAS NAMI SAJUMLAH JAJARAN PAMARENTAHAN DESA WARUNGBANTEN NGAHATURKEUN WILUJENG BOBORAN SIYAM 1 SYAWAL 1438 H HAPUNTEN ANU KASUHUN TI LAHIR DUGI KA BATHIN, MUGIA IBADAH SHAUM URANG SADAYANA DITAMPI KU GUSTI ALLAH SWT.

TAQOBBALALLAAHU MINNA WAMINKUM SIYAMANA WASIYAMAKUM, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN.

SAKITU NUKAPIHATUR

WASALAMU’ALAIKUM WR.WB.

1 Syawal 1438 H/                                             25 Juni 2017

RUHANDI                                                           Kades Warungbanten